Noma/īre, iepirkumi un paziņojumi

Nomas līgumu paziņojumi

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Auru ielā 6A (iznomājamā platība 10 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 117 2057 001, nomas līgumu. 20.05.2019. Rīgas 96.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Auru ielā 6A (iznomājamā platība 10 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 117 2057 001, nomas līgumu ar SIA “NIKOMAR”, reģistrācijas Nr. 40103299126, nomas maksa mēnesī – EUR 24.30, ar termiņu līdz 24.01.2022.

Iepirkumi/telpu īre

Dotajā brīdī nenotiek neviena izsole vai iepirkums

Mūsu telpu noma notiek saskaņā ar Rīgas Domes 2012.gada 06. novembra lēmumu Nr. 5456 “Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”

Cena bez PVN Cena ar PVN
Aerobikas, baleta, deju un citas zāles un telpas 9.25 € 11.19 €
Aktu zāle (no 300 m2) 16.08 € 19.46 €
Mācību telpas 5.83 € 7.05 €
Sporta zāle (no 750 m² līdz 999 m²) 41.32 € 50.00 €
Futbola spēles laukums ar mākslīgās vai dabīgās zāles segumu (no 1000 m² līdz 2799 m²) 28.10 € 34.00 €
Multifunkcionāls laukums 14.05 € 17.00 €
Veloparks, skeitparks 59.50 € 72.00 €

Vakances

Vakances amats Darba pienākumi Darba slodze Darba samaksas amplitūda Prasības kandidātiem
Latviešu valodas skolotājs(-a)
uz noteikto laiku
Vadīt stundas pamatskolā un vidusskolā.Plānot un vadīt pedagoģisko darbu. Saskatīt izglītojamā individuālās spējas. Pilna slodze 850 EUR par slodzi (Bruto) Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
Latviešu valodas skolotājs(-a)
uz noteikto laiku
Vadīt stundas pamatskolā.Plānot un vadīt pedagoģisko darbu. Saskatīt izglītojamā individuālās spējas. Pilna slodze 850 EUR par slodzi (Bruto) Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
Fizikas skolotājs(-a) Vadīt stundas pamatskolā un vidusskolā.Plānot un vadīt pedagoģisko darbu. Saskatīt izglītojamā individuālās spējas. Nepilna slodze (0,5) 850 EUR par slodzi (Bruto) Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
Matemātikas skolotājs(-a) Vadīt stundas pamatskolā un vidusskolā.Plānot un vadīt pedagoģisko darbu. Saskatīt izglītojamā individuālās spējas. Nepilna slodze 850 EUR par slodzi (Bruto) Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Var pieteikties students(-e). Pieteikumus sūtīt uz r96vs@riga.lv. Papildus informācija pa tālruni 67 411 942


Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 19.06.2019.