Zīmols

Kopsavilkums

Rīgas 96.vidusskola kā vienots veselums strādā vietējas kopienas labā. Vienotas vizuālās identitātes mērķi:

  • vienota identitāte – vienota izglītības iestāde – vienotas vērtības un mērķi;
  • vienots priekšstats par izglītības iestādi un piederību tai;
  • vienota identitāte ir atpazīstama un nodrošina skaidrību, uzticamību.

Grafiskais standarts ietver vizuālās identitātes vadlīnijas. Tās izstrādātas vienota vizuālā veidola ieviešanai Rīgas 96.vidusskolai un tai padotajām institūcijām un grupām. Vienotas vizuālās identitātes pamatā ir vienkārša forma, kas simetriskā kompozīcijā ar burtveidolu un krāsu laukumu veido katras īpašu identitāti un nodrošina vienotu, bet tajā pašā laikā atšķirīgu identitāti. Grafiskā standarta koncepcija ir balstīta uz Latvijas Valsts pārvaldes grafisko standartu un Rīgas Domes Korporatīvo identitāti.

Grafiskais standarts stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī.

Grafiskais standarts netiek lietots gadījumos, kas ir atrunāti Rīgas Domes saistošos noteikumos par dokumentu noformēšanu un izstrādi.

Mūsu zīmols

Zīmols ar īsu institūcijas nosaukumu

Zīmols ar Rīgas mazo ģerboni un pilnu institūcijas nosaukumu

Zīmola horizontālā versija ar pilnu institūcijas nosaukumu

Mūsu burtrveidoli

Burtveidols ir viens no spēcīgākajiem identitātes nesējiem. Vizuālajā identitātē ietvertais burtveidols PT Sans, kas ir radīts kultūrmantojuma saglabāšanas projektā ietvaros tādējādi demonstrējot kopienas izstrādāta dizaina potenciālu un atbalstu kopienas radītam produktam.

Burtveidols, kas paredzēts institūciju ikdienas lietošanai, ir pārbaudīta un klasiska vērtība: Times New Roman burtveidolu ģimene.

Burtveidola izvēles koncepcijas pamatā ir kontrasta princips – redžu un bezredžu burtveidola lietojums. Lai īstenotu vienotu identitāti, ir svarīgi lietot tieši šos norādītos burtveidolus gan ikdienas dokumentos, gan prezentācijas un komunikācijas materiālos.

Lai nodrošinātu iespēju dažādot vizuālo komunikāciju, tiek lietoti divi atbalsta burtveidoli – Verdana un Garamond.

Ieteicams izmantot vizuālajā komunikācijā, veidlapās un citos drukātajos materiālos.

Burtveidola dizains apvieno tradicionālo konservatīvo izskatu ar mūsdienu humānisma tendencēm bezredžu burtveidolā un raksturīgu pastiprintu salasāmību. Burtveidola dizains – Aleksandra Koroļkova un Olga Umpeleva, grafiskais direktors Vladimirs Jefimovs.

Ieteicams izmantot lietišķajā sarakstē, veidlapās un citos drukātajos materiālos.

Klasisks, elegants, veidots pēc romiešu kapitālburtu parauga (tiešs antīkās pasaules mantojums). Times New Roman ir burtveidolu grupa, kuru 1931. gadā ieviesa britu laikraksts The Times. To izveidoja dizainers Viktors Lārdents uzņēmumā Monotype.

Ieteicams izmantot veidojot kontrastā balsītu saspēli ar bezredžu burtveidolu – PT Sans.

Garamond redžu burtveidols, kas balstīts uz franču tipogrāfu Kloda Garamona un Žana Žannona zīmējumiem, kas tapa sešpadsmitajā gadsimtā.

Ieteicams izmantot veidojot kontrastā balsītu saspēli ar redžu burtveidolu – Times New Roman.

Verdana ir bezredžu burtveidols, kuru radījis Metjū Kārters (Matthew Carter) Microsoft Korporācijai.

Mūsu zīmola krāsas

Krāsa ir būtiska grafiskā standarta sastāvdaļa. Katrai institūcijai ir primārā krāsa , kuras vieno to avots – Latvijas daba, bet tās ir pietiekami atšķirtspējīgas, lai nodrošinātu katras institūcijas atpazīstamību. Izstrādātā krāsu sistēma ir instruments, kas veido vienotu veidolu.

Jūras zilais

Rīgas 96.vidusskolas zīmola pamatkrāsa


Pantone – 2935
RGB – 0, 87, 184
CMYK – 100, 52, 0, 0
HEX – #0066cc

Pļavas zaļais

Konsultatīva centra krāsa


Pantone – 7737
RGB – 107, 165, 57
CMYK – 60, 0, 98, 7
HEX – #669933

Kliņģerītes oranžais

Izglītojamo pašpārvaldes krāsa


Pantone – 152
RGB – 229, 114, 0
CMYK – 0, 50, 100, 10
HEX – #cc6600

Magones sarkanais

Bibliotēkas krāsa


Pantone – 185
RGB – 228, 0, 43
CMYK – 0, 100, 81, 11
HEX – #dd0033

Rudens karmīnsarkanais

Iestādes Padomes krāsa


Pantone – 201
RGB – 157, 34, 53
CMYK – 7, 100, 68, 32
HEX – #993333

Viršu krāsas

Vecāku kluba krāsa


Pantone – 7678
RGB – 104, 71, 141
CMYK – 74, 85, 0, 0
HEX – #663399

Ceriņkrāsa

Vecāku padomes krāsa


Pantone – 235
RGB – 132, 11, 85
CMYK – 20, 100, 11, 4
HEX – #990066

Kadiķu zaļais

Nometnes krāsa


Pantone – 7712
RGB – 0, 133, 155
CMYK – 100, 0, 28, 20
HEX – #009999

Ceļa pelēkais

Rīgas 96.vidusskolas zīmola atbalsta krāsa


Pantone – Cool Gray 3
RGB – 204, 204, 204
CMYK – 0, 0, 0, 20
HEX – #CCCCCC


Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 12.12.2018.