Dokumentācija

Normatīvie akti

NosaukumsSaite vai statuss
Arhīva ekspertu komisijas darbības reglaments lejupielāde
Arhīva reglaments lejupielāde
Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas kārtība lejupielāde
Bibliotēkas reglaments lejupielāde
Darba drošības un aizsardzības noteikumi lejupielāde
Darba kārtības noteikumi lejupielāde
Deju skates nolikums lejupielāde
Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība lejupielāde
Elektroniskā žurnāla lietošanas kārtība lejupielāde
Elektronisko dokumentu aprites kārtība lejupielāde
Ētikas kodekss lejupielāde
Iekšējās kārtības noteikumi lejupielāde
Iestādes nolikums lejupielāde
Izglītības iestādes padomes reglaments lejupielāde
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība lejupielāde
Izglītojamo Pašpārvaldes reglaments lejupielāde
Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība lejupielāde
Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība lejupielāde
Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās lejupielāde
Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās izglītības iestādē lejupielāde
Klases audzinātāju darba kārtība lejupielāde
Klašu audzinātāju metodiskās jomas komisijas reglaments lejupielāde
Konsultatīva centra nolikums lejupielāde
Krājumu un inventāra uzskaites kārtība lejupielāde
Lāčplēša dienai veltīts sporta pasākums “Spēkavīri” lejupielāde
Mācību priekšmetu metodisko jomu komisiju reglaments lejupielāde
Mācību stundu saraksts lejupielāde
Materiālās stimulēšanas kārtība lejupielāde
Metodiskās padomes reglaments lejupielāde
Neattaisnoto stundu kavējumu novēršana lejupielāde
Olimpiskās dienas nolikums lejupielāde
Pagarinātās dienas grupas reglaments lejupielāde
Parādu piedziņas kārtība lejupielāde
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība lejupielāde
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas nolikums lejupielāde
Personāla atlases reglaments lejupielāde
Pirmās palīdzības sniegšana izglītības iestādē lejupielāde
Sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi lejupielāde
Sporta zāles un āra sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi lejupielāde
Tīmekļa vietnes izveides, uzturēšanas un informācijas aktualizēšanaskārtība lejupielāde
Vadītāja un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vaiemocionāla vardarbība pret izglītojamo lejupielāde

Veidlapas

NosaukumsSaite vai statuss
Administratīvās sēdes protokols lejupielāde
Atskaite par izglītojamiem ar nepietiekamu zināšanu līmeni lejupielāde
Darbs ar izglītojamoNotiek migrācija
Ģimenes apmeklējuma karteNotiek migrācija
Ģimenes apmeklējuma karteNotiek migrācija
Individuālā saruna ar izglītojamā tiesiskiem pārstāvjiem lejupielāde
Izglītības iestādes padomes sapulces protokolsNotiek migrācija
Izglītojamā uzskaites karteNotiek migrācija
Izglītojamā uzskaites karteNotiek migrācija
Izglītojamo tiesisko pārstāvju sapulces protokolsNotiek migrācija
Klases audzinātāja audzinošo aktivitāšu darba plāns lejupielāde
Klases audzinātāja darba atskaite (.doc) lejupielāde
Konsultācijas karteNotiek migrācija
Konsultācijas karte (paplašināta)Notiek migrācija
Konsultatīvā centra sēdes protokolsNotiek migrācija
Mācību ekskursijas pieteikums lejupielāde
Metodiskās jomas sēdes protokols lejupielāde
Noslēguma pārbaudījumi pamatskolā lejupielāde
Par atskaitīšanu no logopēdiskām nodarbībāmNotiek migrācija
Par uzņemšanu logopēdiskās nodarbībāsNotiek migrācija
Pasākumu satura un norises analīze (.docx)Notiek migrācija
Pēcparbaudījuma protokols lejupielāde
Pedagoga profesionālās darbības atskaite lejupielāde
Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana lejupielāde
Uzņemšana 10.klašu pretendentosNotiek migrācija
Uzņemšana fakultatīvu nodarbību grupā lejupielāde
Uzņemšana interešu nodarbību grupā lejupielāde
Uzņemšana pagarinātās dienas grupā lejupielāde
Uzņemšana pamatskolā lejupielāde
Uzņemšana vidusskolā lejupielāde
Vecāku atļauja sporta sacensībām lejupielāde

Publikācijas un citi dokumenti

NosaukumsSaite vai statuss
Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums 2018.gadā lejupielāde
Darba plāns 2020./2021.mācību gadam Izstrādē
Eksāmenu un pārbaudījumu grafiks 2020./2021. mācību gadamIzstrādē
Fakultatīvas nodarbības 2020./2021. mācību gadsIzstrādē
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadamIzstrādē
Konsultāciju grafiks 2020./2021. mācību gadamIzstrādē
Obligāto drošības instruktāžu grafiks lejupielāde
Pašvērtējuma ziņojums (akreditācijai) 2018.gadā lejupielāde
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2016./2017. mācību gadā lejupielāde
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2017./2018. mācību gadā lejupielāde
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2018./2019. mācību gadā lejupielāde
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2019./2020. mācību gadāIzstrādē
Pašvērtējuma ziņojums (kārtējais) 2020./2021. mācību gadāIzstrādē
Rīgas 96.vidusskolas darbinieku amatu korupcijas riska novērtējumsNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2016.gadamNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2017.gadamNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2018.gadamNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2019.gadamNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu darba plāns 2020.gadamNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016. gadāNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2017. gadāNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2018. gadāNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2019. gadāNotiek migrācija
Veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2020.gadāNotiek migrācija

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 17.07.2020.

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, sīkāk ar to lietošanu un apstrādi varat iepazīties atbilstošā sadaļā.