Fakti un skaitļi

Datu pētniecības ietvars

Katrs datu analīzes grupas dalībnieks darbojas ar velmi sasniegt kopīgo mērķi – palīdzēt visiem izglītojamiem mācīties. Pirms datu analīze, datu analīzes grupa vienojas par mērķtiecīgas sadarbības noteikumiem (kā, kad un kurus pedagogus iesaistīts). Lai nodrošinātu objektīvo skatījumu uz datiem, datu analīze tiek veikta gan individuāli, gan grupā. Datu analīzei tiek atvēlēts konkrētais laiks un tā tiek plānota (tiek izstrādāta sēžu struktūra un mērķi)

Datu pētniecības nostāja

Lai veicinātu kopīgo pētniecības nostāju ir jābūt kopīgai apņemšanai analizēt, veikt secinājumus un rīkoties. Datu pētījumos datu analīzes komanda izvairās no “paralīzes stāvokļa” (tiek veidotas sapulces, bez mērķa veikt rīcībspējīgo darbu ar datiem) un “aklās rīcības” (darba plāna izpilde neieviešot korekcijas, tādejādi neievērojot datu sniegto informāciju)

Fakti un skaitļi

4,8 reizes labāks darbs ar talantīgiem skolēniem1


Veidojot novērtējumu, tiek ņemts vērā mācību priekšmetu valsts un atklāto olimpiāžu, skolēnu zinātnisko konferenču sniegumus

Par 3% labāks skolēnu skaita pieaugums 2


Ikgadējais skolēnu skaita pieaugums uz 1.septembri

2. lielākā skola Imantā2


Skolēnu skaits uz 1.septembri starp visām Imantas mikrorajona skolām

9. lielākā skola Rīgā2


Skolēnu skaits uz 1.septembri starp visām Rīgas skolām, kas realizē mazākumtautību mācību programmu

Par 8% labāki latviešu valodā 12.klasē Imantā3


Vidējais rezultāts valsts latviešu eksāmenā 12.klasē salīdzinājumā ar citām rajona skolām, kuras realizē atbilstošas mācību programmas


Par 13% labāki angļu valodā Imantā3


Vidējais rezultāts angļu valodas eksāmenā 12.klasē salīdzinājumā ar citām rajona skolām, kuras realizē atbilstošas mācību programmas

Par 3% labāki latviešu valodā 9.klasē Rīgā3


Vidējais rezultāts latviešu valodas eksāmenā 9.klasē salīdzinājumā ar visu Rīgas skolu vidējo rezultātu, kuras realizē atbilstošas mācību programmas

Par 5% labāki matemātikā Rīgā3


Vidējais rezultāts matemātikas eksāmenā 12.klasē salīdzinājumā ar visu Rīgas skolu vidējo rezultātu

Par 6% labāki angļu valodā Rīgā3


Vidējais rezultāts angļu valodas eksāmenā 12.klasē salīdzinājumā ar visu Rīgas skolu vidējo rezultātu

Par 7% labāki ķīmijā Rīgā3


Vidējais rezultāts ķīmijas eksāmenā 12.klasē salīdzinājumā ar visu Rīgas skolu vidējo rezultātu


Par 5% augstāka izglītojamo motivācija4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu motivācijai stundās labi iemācīties jauno tēmu, salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Par 4% augstāka izglītojamo izpratne par tēmu4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par katras stundas mērķu izpratni, salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Par 9% augstāka izglītojamo apmierinātība ar skolotāju attieksmi4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par skolotāju izturēšanos, salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Par 11% augstāka izglītojamo izpratne par atzīmēm4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par skolotāju liktām atzīmēm, salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Par 4% augstāka izglītojamo apmierinātība ar mācību tempu4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par mācību stundu tempu, salīdzinot ar iepriekšējo periodu


Par 14% augstāka izglītojamo apmierinātība ar skolu4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par iegūstamo izglītību, salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Par 11% augstāka izglītojamo apmierinātība ar skolas bibliotēku4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par skolas bibliotēkā pieejamiem materiāliem un to klāstu, salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Par 9% augstāka izglītojamo apmierinātība ar drošību skolā4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par drošības izjūtu skolā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Par 6% augstāka izglītojamo apmierinātība ar skolas pasākumiem4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par skolas pasākumu kvalitāti un klāstu, salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Par 6% augstāka izglītojamo apmierinātība ar sociālo klimatu skolā4


Novērtējot izglītojamo pašvērtējumu par attiecībām klasē un starp klasēm, salīdzinot ar iepriekšējo periodu1 – http://www.skolureitings.lv (2016./2017.m.g. salīdzinājumā ar citām rajona skolām, kuras realizē atbilstošas mācību programmas)
2 – pēc RD IKSD datiem (salīdzinājumā ar vidējo Rīgas skolu skaita pieaugumu)
3 – pēc VISC datiem (apkopojums pēc CE rezultātiem par 2016./2017.mācību gadu)
4 – pēc Edurio datiem (ikgadēja aptauja, kuru veic Izglītības, Kultūras un Sporta departaments)