Iepirkumi un vakances

Iepirkumi/ telpu noma

Dotajā brīdī nenotiek neviena izsole vai iepirkums

Mūsu telpu noma notiek saskaņā ar Rīgas Domes 06. novembra lēmumu Nr. 5456 “Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”. Zemāk noradītas cenas ir provizoriskās un neiekļauj PVN. (sīkāk ).

Pakalpojuma veids Vienība Cena, euro
Sporta halle (no 1000 m2) 1 stunda 20,63
Sporta zāle (no 750 m2 līdz 1000 m2) 1 stunda 17,79
Sporta zāle (no 450 m2 līdz 750 m2) 1 stunda 14,94
Sporta zāle (līdz 450 m2) 1 stunda 12,09
Rekreācijas telpas 1 stunda 11,38
Sporta laukums 1 stunda 15,00
Futbola laukums 1 stunda 23,52
Stadions 1 stunda 25,87
Aktu zāle (no 300 m2) 1 stunda 16,08
Aktu zāle (no 200 m2  līdz 300 m2) 1 stunda 11,67
Aktu zāle (līdz 200 m2) 1 stunda 8,82
Mācību telpas 1 stunda 5,83
Ēdamzāles pasākumiem (banketiem) 1 stunda 13,23
Telpas  nakšņošanai,  izmantojot dušas un tualetes telpas 1 personai diennaktī 2,35
Citu, iepriekš nenosauktu, telpu izmantošana (t.sk. telpu izmantošana nometnes  darbības nodrošināšanai) 1 m2 stundā 0,14

Vakances

Dotajā brīdī mums ir sekojošas vakances:

fizikas skolotājs(-a) uz pusslodzi

ģeogrāfijas skolotājs(-a) uz pusslodzi

latviešu valodas skolotājs(-a) uz pusslodzi uz noteiktu laiku

matemātikas skolotājs(-a) uz pusslodzi vidusskolā

mūzikas skolotājs(-a) uz pusslodzi

sākumskolas skolotājs(-a) uz pilno slodzi

vēstures skolotājs(-a) uz pusslodzi