Par attālinātā un/vai pašvadītā mācību procesa organizēšanu

Tiesiskais pamats

  • Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
  • Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
  • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 21.08.2020. rīkojums Nr.757-rs “Par izglītības procesa īstenošanu 2020./2021. mācību gadā” (konsolidētā versijā)

Informācija izglītojamo vecākiem/ tiesiskiem pārstāvjiem, atbalstot attālināto mācību procesu

1.-6. klasēs mācību process tiek organizēts gan klātienē, gan pāšvādītā mācību procesā (tiks iedoti uzdevumi patstāvīgai izpildei mājās).

No 30.novembra izglītojamie apmeklēs iestādi pa grupām, lai nodrošinātu obligātās prasības, kas noteiktas Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra rīkojumā Nr. 674. 1.-6.klasēm stundas notiks pēc esoša stundu saraksta.

02.11.03.11.04.11.05.11.06.11.
1.-4.klases skolā

5.klases skolā 6.klases mājās

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases mājās 6.klases skolā

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases skolā 6.klases mājās

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases mājās 6.klases skolā

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases skolā 6.klases mājās

7.-12.klases attālināti
09.11.10.11.11.11.12.11.13.11.
1.-4.klases skolā
5.klases mājās 1.-4.klases skolā

5.klases mājās 6.klases skolā

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases skolā 6.klases mājās

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases mājās 6.klases skolā

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases skolā 6.klases mājās

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases mājās 6.klases skolā

7.-12.klases attālināti
16.11.17.11.19.11.20.11.
1.-4.klases skolā
1.-4.klases skolā

5.klases skolā 6.klases mājās

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases mājās 6.klases skolā

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases mājās 6.klases skolā

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases skolā 6.klases mājās

7.-12.klases attālināti
23.11.24.11.25.11.26.11.27.11.
1.-4.klases skolā

5.klases mājās 6.klases skolā

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases skolā 6.klases mājās

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases mājās 6.klases skolā

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases skolā 6.klases mājās

7.-12.klases attālināti
1.-4.klases skolā

5.klases mājās 6.klases skolā

7.-12.klases attālināti
30.11.01.12.02.12.03.12.04.12.
1.-6.klases
1.grupa skolā
2.grupa mājās

7.-12.klases attālināti
1.-6.klases
1.grupa mājās
2.grupa skolā

7.-12.klases attālināti
1.-6.klases
1.grupa skolā
2.grupa mājās

7.-12.klases attālināti
1.-6.klases
1.grupa mājās
2.grupa skolā

7.-12.klases attālināti
1.-6.klases
1.grupa skolā
2.grupa mājās

7.-12.klases attālināti
07.12.08.12.09.12.10.12.11.12.
1.-6.klases
1.grupa mājās
2.grupa skolā

7.-12.klases attālināti
1.-6.klases
1.grupa skolā
2.grupa mājās

7.-12.klases attālināti
1.-6.klases
1.grupa mājās
2.grupa skolā

7.-12.klases attālināti
1.-6.klases
1.grupa skolā
2.grupa mājās

7.-12.klases attālināti
1.-6.klases
1.grupa mājās
2.grupa skolā

7.-12.klases attālināti
Apmeklējuma grafiks

Informācija izglītojamo vecākiem/ tiesiskiem pārstāvjiem, atbalstot attālināto mācību procesu 7.-12.klasēm

  1. Izglītojamo saziņa ar pedagogiem notiks izmantojot Rīgas domes elektronisko pasta sistēmu edu.riga.lv (lai piekļūtu sistēmai nepieciešams izmantot skolas datora lietotāja vārdu un paroli, gadījumā, ja parole ir aizmirsta, lūgums rakstīt e-klases virslietotājam Ņ.Kozlovam) un e-klases pastu.
  2. Attālinātās mācību stundas notiks izmantojot Microsoft Teams Izglītībai  platformu (lietotni var iegūt https://aka.ms/getteams). Lai pieteiktos platformā, ir nepieciešams izmantot skolas datora lietotāja vārdu, ar postfiksu @edu.riga.lv (piem. jberzins@edu.riga.lv) un paroli.
  3. Tiešsaistes stundu saraksts būs pieejams e-klases dienasgrāmatā un arī Microsoft Teams Izglītībai kalendārā.
  4. Katrs priekšmeta skolotājs nosaka, kādu no darbiem ir jānodod un nosaka nodošanas termiņu.
  5. Ja izglītojamais nevar piedalīties attālinātā mācību stundā, izglītojamā vecāks / tiesiskais pārstāvjis rakstiski informē klases audzinātāju par nepiedalīšanās iemesliem.

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības Rīgas 96.vidusskola r96vs@riga.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas ja Jūsu pārlūkprogramma ir iestatīta nepieņemt sīkdatnes. Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma pēc saites "Par sīkdatnēm"