Par iestādi

Par izglītības iestādi

Izglītības iestāde ir Rīgas domes dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk tekstā – RD IKSD) apstiprinātais Izglītības iestādes nolikums. Izglītības iestāde atrodas tālu no Rīgas centra, tāpēc, lai izglītojamie iegūtu pilnvērtīgu izglītību, Izglītības iestāde strādā pēc trim izglītības programmām, kurās ir paredzēti visi mācību priekšmeti.

Zvanu saraksts un organizācija

n.p.k. Sākuma laiks Beigu laiks Starpbrīža ilgums (ēdināšanas laiks)
1. 08:30 09:10 5 minūtes
2. 09:15 09:55 5 minūtes
3. 10:00 10:40 5 minūtes
4. 10:45 11:25 30 minūtes (1.-3.,10.klases)
5. 11:55 12:35 20 minūtes (4.-6.,11.klases)
6. 12:55 13:35 20 minūtes (7.-9.,12.klases)
7. 13:55 14:35 5 minūtes
8. 14:40 15:20

Kā mūs atrast?

Rekvizīti

Maksātājs Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas numurs 90011524360
PVN reģistrācijas numurs LV90011524360
Saņēmējs IKSD Rīgas 96. vidusskola
Adrese Auru iela 6A, Rīga, LV-1069
Banka Luminor Bank AS
SWIFT kods NDEALV2X
Konta numurs LV68NDEA0021000916040

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 17.10.2018.