Ēdināšana

Mūsu ēdinātājs

Cilvēkam ir vajadzīga enerģija. Augošam cilvēkam tā vajadzīga divkārši. Bet ne tikai enerģija! Tāpēc skolās Daily piedāvā ēdienkarti, kas izstrādāta sadarbībā ar uztura ārstiem un skolu, ietver speciālās diētas un atbilst devīzei: “Ne tikai veselīgi, bet arī garšīgi!” Jo veselīgs ēdiens, kas paliek neapēsts, neko veselībai nedod.

Skolas, kas izvēlējušās mūs, var justies droši gan par bērnu apetītes apmierināšanu un ne tikai. Mēs varam gan piegādāt gatavu ēdienu, gan, ja nepieciešams, parūpēties arī par visu pārējo – telpu iekārtošanu, virtuves aprīkojumu, personālu un sakārtotu dokumentāciju.

Mēs ieguldām savu pieredzi un darbu, jo esam ieinteresēti ilgtermiņa rezultātā. Bet ir lietas, kurās mēs esam ieinteresēti jau šodien. Tie ir priecīgi, paēduši bērni un apmierināts klients.

Samaksas kārtība par ēdināšanu

Sākot ar 2018.gada 1.oktobri sākumskolas izglītojamiem ir pieejams launags, kas notiek plkst. 14:30 (visām klasēm).

Tā kā, tas ir papildus sniegtais pakalpojums, pakalpojuma maksa ir 0,57 €/dienā.

Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu. Samaksu jāveic līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, aprēķinot samaksu par nākamo periodu.

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:

  • Izglītojamā Vārds un Uzvārds
  • Klase, kurā mācās
  • Maksājuma periods (piemēram: 15.01.–19.01.2018. vai janvāris, ja maksājat par mēnesi)

Norēķinu rekvizīti

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ.nr.: LV40003556833

Norēķinu konts: AS Swedbank LV04HABA0551045543482

Ja pārskaitījumam izmantojat AS Swedbank internetbanku, tad jūsu ērtībai varat izmantot bankas definēto maksājumu.

Informācija par kavējumiem

Ja ir samaksāts par launagu, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz t. 28361530. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 03.10.2018.