Privātums

Sīkdatņu veidošanas mērķis un tiesiskais pamats

Šī tīmekļa vietne, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību. Sīkāk par mērķiem skatīt tabulā, kur uzskaitītas sīkdatnes.

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet,
ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.

Informācija par sīkdatnēm

Jūs mūsu tīmekļa vietni esat atvēris, izmantojot kādu no pārlūkprogrammām, piemēram – Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera vai citu.

Nosaukums Apraksts Tips Ilgums
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Šo sīkdatni iestata GDPR spraudnis. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai saglabātu lietotāja piekrišanu sīkdatnēm. Nepieciešamās 1 stunda

Sīkdatnes (cookies) ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni, pārlūkprogramma atcerēsies Jūsu darbības un daļu no tām paveiks Jūsu
vietā, piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt tīmekļa vietnes apmeklētāja pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši
reaģēt.

Sīkdatņu veidi

Ir divu veidu sīkdatnes — sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai Jūs varētu labāk izprast
sīkdatņu būtību un to, kādēļ mēs tās izmantojam.

Sesijas, jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un Jūsu ierīci, Interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta Jūsu ierīcei, kad apmeklējat konkrētu tīmekļa vietni, iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā tīmekļa
vietnē, lai tās būtu izmantojamas arī citās tīmekļa vietnes sadaļās, piemēram – nodrošina Jums piekļuvi citām – ierobežotas pieejamības tīmekļa vietnes sadaļām pēc tam, kad Jūs esat veiksmīgi autorizējies tīmekļa vietnē, līdz brīdim kad veicat
darbīgu Logout. Šīs sīkdatnes ļauj Jums ātri un ērti izmantot vienas tīmekļa vietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības autorizēties tīmekļa vietnē, lai apmeklētu katru tīmekļa vietnes aizsargāto sadaļu. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas
– to darbība beigsies, kad aizvērsiet pārlūkprogrammu, kurā apskatījāt tīmekļa vietni, vai arī pārtrauksiet sesiju konkrētajā tīmekļa vietnē.

Pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek saglabātas Jūsu ierīcē, ar kuru apskatāt tīmekļa vietni, uz konkrētu iepriekš definētu laika periodu, kurā laika atskaite tiek rēķināta pēc tīmekļa vietnes pārlūkošanas sesijas beigām. Saglabātās sīkdatnes
ļauj pielietot lietotāja izvēles vai rīcību tīmekļa vietnē ik reizi, kad Jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni. Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko veido mūsu tīmekļa vietne. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu tīmekļa vietnes domēna nosaukuma.
Trešās puses sīkdatnes ir sīkdatnes no tīmekļa vietnēm, kas nepieder mums. Šādu tīmekļa vietni domēna nosaukumi atšķiras no mūsu tīmekļa vietnes domēna. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt saglabātas Jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat mūsu tīmekļa
vietni.

Informācija par personas doto piekrišanu sīkdatņu izveidei

Mūsu tīmekļa vietne tehniski saglabā informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.) par Jūsu doto piekrišanu tīmekļa vietnes sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē, kā arī – informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.), kad atsaucat doto piekrišanu tīmekļa
vietnes sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē.Sīkdatņu iestatījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā savas ierīces tīmekļa pārlūkprogrammā. Piemēram, Jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju,
kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus Jūs varat atrast savas tīmekļa pārlūkprogrammas izvēlnēs “Iespējas” vai “Preferences”. Vairāk informācijas par to kā konfigurēt savas ierīces tīmekļa pārlūkprogrammu
Jūs varat atrast zemāk norādītajās tīmekļa pārlūkprogrammu tīmekļa vietnēs:

Personu datu apstrāde

Izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas par izglītojamo:

 • Identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs).
 • Izglītojamo raksturojošu informāciju, piem., tautība, valoda, dzimums, pārtikas nepanesamība, invaliditātes esamība u.c.
 • Informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu izglītojamo drošību un aizsardzību izglītības iestādē, piem., tiesas spriedumi, bāriņtiesas lēmumi u.c.
 • Informāciju par speciālās izglītības nepieciešamību.
 • Informāciju par izglītojama veselības stāvokli.
 • Informāciju par Izglītības iestādes apmeklējumiem, piem., apmeklēto nodarbību skaits, prombūtnes skaits.
 • Informāciju par iepriekšējām izglītības iestādēm, ja tādas ir bijušas.
 • Informāciju par sekmēm, piemēram, novērtējumi un sasniegumi, kā arī par pieteikumiem dalībai olimpiādēs un olimpiāžu rezultāti.
 • Informācija par uzvedību izglītības iestādē.
 • Informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai, piem., audio vai video ieraksti.

Par izglītojama likumisko pārstāvi izglītības iestāde apstrādā šādas datu kategorijas:

 • Identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods) un kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs, e-pasta adrese).
 • Izglītības iestāde apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības un pienākumus, kā arī lai sazinātos ar Jums.

Izglītojama personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunktiem, apstrādā šādiem mērķiem:

 • Organizēt un nodrošināt mācību procesu, t.sk. uzraudzīt izglītojamo mācību priekšmetu apgūšanas progresu un izglītības vajadzības.
 • Izglītības iestādes pedagoģiskā procesa organizēšana, lai nodrošinātu nepieciešamās obligātās dokumentācijas uzturēšanu elektroniskā veidā (E-klase), kā arī nodrošināt izglītības iestādes saziņu ar izglītojama likumisko pārstāvi un izglītojamo.
 • Apliecināt Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē izglītojamā statusu bez elektroniskas identifikācijas un autentifikācijas, nodrošināt maksāšanas līdzekļa, ar kuru veic norēķinus par ēdināšanu izglītības iestādē nodrošināšanu,
  kā arī izglītojamo brīvpusdienu uzskaiti no pirmās līdz devītajai klasei.
 • Uzraudzīt izglītojama veselības stāvokli, t.sk. izvērtēt izglītojama intelektuālās spējas un mācīšanās grūtību iemeslus pedagoģiski medicīniskajā komisijā, kā arī nodrošināt medicīniskās palīdzības sniegšanu nepieciešamības gadījumā.
 • Mācību grāmatu nodrošināšana izglītības iestādes bibliotēkās.

Augstāk norādītajiem mērķiem, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir norādīts šādos normatīvajos aktos, bet ne tikai: Vispārējās izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.779
„Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”, Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un
eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un
speciālajās pirmsskolas grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”, Rīgas domes
2014.gada 8.jūlija lēmums Nr. 1351 Par personalizēto viedkarti „Izglītojama e karte”,Rīgas domes 2016.gada 20.decembra lēmums Nr. 4640 “Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība”, Ministru kabineta 2012.gada
16.oktobra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”.

Izglītojama personas datu kategorijas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzībasregulas 6.panta 1.punkta a) un f)apakšpunktiem apstrādā, šādiem mērķiem:

 • Nodrošināt interaktīvu mācību procesu, izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas.
 • Izglītojama dalība mācību priekšmetos, ko finansē Eiropas Savienība.
 • Izvērtēt izglītojamo izglītības vajadzības.
 • Lai veidotu un atspoguļotu Izglītības iestādes dzīvi un vēsturi;
 • Izglītības procesa pārvaldības plānošanai un prognozēšanai, pētniecībai un statistiskajai analīzei, tostarp tai, kas ir noteikta tiesību aktos.
 • Izmantot izglītojamo fotogrāfijas Izglītības iestādes publikācijās, Izglītības iestādes tīmekļa vietnē (tikai ar vecāku rakstveida piekrišanu).
 • Lai nodrošinātu Izglītojama drošību un īpašuma aizsardzību (t.sk. videonovērošana).

Attiecībā uz Izglītojama fotografēšanu vai filmēšanu, attēlu vai ierakstu publiskošanu, ko veic izglītības iestāde, likumiskie pārstāvji tiek informēti atsevišķi, kā arī noteiktos gadījumos tiek prasīta attiecīga piekrišana to veikt.

Izglītojamies un likumiskiem pārstāvjiem ir jāzina, ka situācijās, kad ģimenes locekļi vai draugi personīgai lietošanai fotogrāfē vai veic video ierakstu, datu aizsardzības jomas tiesību akti netiks piemēroti.

Augstāk norādītajiem mērķiem ir nepieciešams veikt izglītojamo personas datu apstrādi, lai nodrošinātu izglītojama intelektuālo attīstību, spēju orientēties informācijas resursos, atraktivitāti, izmantot informācijas tehnoloģiju resursus, ņemot
vērā mūsdienu digitālo attīstību.

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku izglītību nākotnē, ir nepieciešams veikt pētniecības darbus izglītības jomā. Informējam, ka situācijā, kad Jūsu bērns (kā identificējams datu subjekts) tiks izmantots pētniecības nolūkiem, izglītības iestāde Jūs informēs
atsevišķi.

Izglītojama personas dati tiek izmantoti vēsturiskiem mērķiem, lai nodrošinātu informācijas pēctecību nākamām paaudzēm par izglītības iestādes dzīvi, ka arī izglītojama personas dati var tikt izmantoti dažādu pētniecības darbu veikšanai un statistikas
nodrošināšanai. Informējam, ka statistikas informācijā tiks atspoguļoti anonīmi personas dati.

Izglītojama personas datus Izglītības iestāde nepieciešamības gadījumā nodos šādām trešajām pusēm:

 • Valsts izglītības informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Izglītības un Zinātnes ministrija.
 • Citas izglītības iestādes, ja izglītojamais izvēlas mācīties citā izglītības iestādē.
 • Medicīnas iestādes vai ārstniecības personas, ja Izglītojamam rodas neatliekama vajadzība pēc medicīniskās palīdzības.
 • Rīgas pilsētas pašvaldības Izglītības, sporta un kultūras departamentam.
 • Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”.
 • Bērnu tiesības aizsardzības iestādēm, ja to nosaka normatīvie akti.
 • Personām, kuras nodrošina mācību procesu, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu.
 • Apstrādātājiem, kuri nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Datu glabāšanas ilgums un personas datu īpašnieka tiesības

Izglītības iestāde glabā izglītojama un likumisko pārstāvju personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Ja normatīvajā aktā nav noteikts personas datu glabāšanas termiņš, tad Izglītības iestāde glabās personas datus tik
ilgi, cik ilgi tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Savukārt, attiecībā uz personas datu apstrādi, kurai Jūs kā tiesiskais pārstāvis izteiksiet piekrišanu, Izglītības iestāde apstrādās personas datus līdz brīdim,
kamēr neatsauksiet savu piekrišanu vai līdz izglītojama pilngadības sasniegšanai, vai līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai.

 • Ja par Jūsu bērnu vai Jums izglītības iestāde apstrādā nepareizus/neprecīzus/neaktuālus personas datus, lūgt izglītības iestādei precizēt nepareizos/neprecīzos/neaktuālos personas datus;
 • piekļūt Jūsu vai Jūsu izglītojama personas datiem, proti, lūgt Izglītības iestādei informāciju, kādus personas datus Izglītības iestāde apstrādā par Jūsu bērnu vai Jums. Papildus tam Jums ir tiesības saņemt datu kopijas;
 • lūgt sava izglītojama vai Jūsu personas datu dzēšanu. Informējam, ka Izglītības iestāde nedzēsīs Jūsu izglītojama vai Jūsu personas datus, ja personas datu apstādi nosaka normatīvie akti;
 • nodrošināt datu pārnesamību, proti, lūgt Izglītības iestādei nosūtīt tās rīcībā esošos personas datus citai iestādei elektroniski. Informējam, ka šo tiesību var realizēt, ja personas dati ir elektroniskā formā;
 • lūgt ierobežot Jūsu izglītojama vai Jūsu personas datus noteiktos gadījumos, piemēram, ja Jūs norādāt, ka Izglītības iestāde apstrādā neprecīzus personas datus. Tad Izglītības iestāde ierobežos personas datu apstrādi uz brīdi, kamēr pārbauda
  personas datu pareizību.

Darbinieku personas datu apstrāde

Ar mērķi nodibināt, uzturēt, kā arī izbeigt darba tiesiskās attiecības pārzinis apstrādā šādus darbinieka personas datus:

 • vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums
 • fotogrāfija vai cita biometriskā informācija
 • deklarētās dzīvesvietas adrese
 • tālruņa numurs
 • informācija par bērniem ( vārds, uzvārds, dzimšanas datums, veselības stāvoklis)
 • bankas norēķinu konta Nr.
 • informācija par izglītību, pārejošu darbspēju un veselības stāvokļa atbilstību, veicamajam darbam

Darbinieka personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir darba līguma noslēgšana un izpilde – Darba likumā, Darba aizsardzības likumā, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”,
likumā „ Par interešu konflikta novēršanu valsts personu darbībā”, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 „ Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” un citos normatīvajos aktos noteikto darba devēja pienākumu izpilde. Personas datu apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai saistībā ar turpmāk minētajiem personas datu apstrādesmērķiem.

Darbinieka personas datu saņēmēji un attiecīgie personas datu apstrādes mērķi:

 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta administratīvās pārvaldes Personāla nodaļa (darba tiesisko attiecību noformēšana, darba gaitā nepieciešamo dokumentu izstrādāšana)
 • Rīgas domes Personāla nodaļa (e-paraksta karšu izgatavošana)
 • Rīgas domes Finanšu departaments (atlīdzības, nodokļu un citu normatīvajos aktos vai kompetento institūciju lēmumos noteikto maksājumu administrēšana)
 • Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (dienesta tālruņu piešķiršana, mobilo sakaru limitu kontrolēšana)
 • Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa (kontaktinformācijas publicēšana Rīgas pilsētas pašvaldības portālā)
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu administrēšana)
 • Valsts ieņēmumu dienests (informācijas par valsts amatpersonām publicēšana)
 • veselības aprūpes iestāde un ārstniecības persona, kas veic darbinieka obligāto veselības pārbaudi,
 • veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs gadījumā, ja darba devējs piešķir darbiniekam veselības apdrošināšanas polisi, darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēji

Papildus informācija

Informējam, ka pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldības Rīgas 96.vidusskola, Auru ielā 6A, Rīgā, LV-1069, e-pastsr96vs@riga.lv. Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts dac@riga.lv.

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 07.08.2020.

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, sīkāk ar to lietošanu un apstrādi varat iepazīties atbilstošā sadaļā.