Sadarbība un projekti

Sadarbības partneri izglītībā

IT Ceļš

Tehnoloģiju konkurss izglītojamiem un studentiem

Latvijas Olimpiskā komiteja

Iesaiste sporta pasākumos un aktivitātēs

Latvijas Valsts Policija

Lekcijas izglītojamiem par drošību un administratīvo/ kriminālo atbildību

Rīgas Pašvaldības Policija

Lekcijas izglītojamiem par drošību un rīcību ārkārtas situācijās

Rīgas 34. vidusskola

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Rīgas 69. vidusskola

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Rīgas 88. vidusskola

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Rīgas Imantas vidusskola

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Rīgas Hanzas vidusskola

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Sadarbība izglītojamo un pedagogu projektu realizācijā

Start IT

Datorikas projekts un metodiskais atbalsts

Sadarbības partneri izglītojamo interešu nodrošināšanā

Junior Achievement Latvija

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) realizācija izglītības iestādē

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Izglītības iestādes bibliotēkas atbalsts

Latvijas Pilsoniskā alianse

Jauniešu izglītošana par sabiedrības līdzdalību pašvaldības un valsts līmenī, NVO jautājumiem

Latvijas skolas soma

Jauniešu pieredze Latvijas kultūras un dabas vērtībās

Krīzes centrs “Māras centrs”

Konsultācijas un palīdzība krīzes situācijās

Rīgas Bāriņtiesa

Konsultācijas un palīdzība krīzes situācijās

Rīgas Domes Labklajības departaments

Konsultācijas un palīdzība krīzes situācijās

Rīgas Centrālā bibliotēka

Izglītības iestādes bibliotēkas atbalsts

Rīgas jauniešu centrs “Kaņieris”

Jauniešu projektu realizācija un izglītojamo pašpārvaldes atbalsts

Rīgas Skolēnu dome

Izglītojamo pašpārvaldes darba koordinācija

Rīgas veselības centrs

Konsultācijas un palīdzība krīzes situācijās

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Konsultācijas un palīdzība krīzes situācijās

Sadarbības partneri pētniecībā

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

OECD PISA un OECD SNNP starptautiskie skolēnu salīdzināšanas pētījumi

Latvijas Universitāte

Pedagoģijas studentu prakses realizācija un iesaiste starptautiskos izglītības pētījumos

Neatkarīgā izglītības biedrība

Pedagogu profesionālā pilnveide un pētniecības atbalsts

Pētījumu centrs SKDS

Iesaiste starptautiskos izglītības pētījumos

Sadarbības partneri attīstībā

ASV vēstniecība Latvijā

Izglītības projektu atbalsts un publicitāte

Eiropas Savienības Struktūrfondi

Izglītības iestādes infrastruktūras attīstītība un kapacitātes projekti

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Iesaiste sporta pasākumos un aktivitātēs

Rīgas Domes Izglītibas, Kultūras un Sporta departaments

Atbalsts infrastruktūras un kapacitātes attīstībai

Sociālās aprūpes centrs “Liepa”

Sadarbība senioru sociālā rehabilitācijā

Samsung Latvija

Samsung “Skola nākotnei” metodiskais atbalsts

Valsts izglītības attistības aģentūra

Projekti karjeras izglītībā un pedagogu profesionālā pilnveidē

Zaļā josta

Atkritumu šķirošanas aktivitātes

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 24.09.2018.