Karjeras atbalsts

Karjeras izglītība

Karjeras izvēle ir atkarīga no izglītojamā personības īpašībām, interesēm, iespējām, iegūtās izglītības un sociāli ekonomiskās vides. Izglītības procesā karjeras atbalsta sistēmai ir jābūt tādai, kura palīdzētu izglītojamiem izprast un izzināt savas intereses un spējas, kā arī darba tirgus tendences un prasības, apgūt un attīstīt karjeras vadības prasmes. Šis darbs ir mērķtiecīgi organizēts visā izglītības procesā, tāpēc klases stundās tiek aktualizēti karjeras izvēles jautājumi.

Karjeras izglītības pasākumi notiek Eiropas Savienības fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros.

Pasākumu plans 2018./2019.m.g.

Pasākuma nosaukums Dalībnieki Norises laiks
“Keramikas taka” 4. klases Novembris
“Karjeras sēklu ceļš” 1. – 2. klases Decembris
“Robo fizikas pasaule” 1. – 2. klases Novembris
“Brīnumi profesijās” 3. klases Aprīlis
„Dabas pētnieks” 9.a un 8.b klases Oktobris
„Vai Es ….”? 11. klases Novembris
„Mani dzīves mērķi” 12. klases Novembris
„Vai es esmu Arhitekts?” 10. klases Novembris
„No idejas līdz…” 5. klases Decembris
„Eksperimentē droši” 8. – 9. klases Janvāris
„Latvijas bagātības atklājot” 7. klases un 8.b. klase Februāris
Skola 2019 9.,12. klases Marts
„Es un kino” 5. – 6. klases Aprīlis
„Ražots Latvijā” 4. – 6. klases Maijs
Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 24.09.2018.