Ārpusklases darbs

2017./2018.m.g. piedāvājums

Interešu izglītība

Koris

J. Vavilova (1.-4.klasēm)

“Cerība”

M. Varpahovska (1.-5.klasēm)

Teātra studija “Lira”

O. Afoņina (5.-12.klasēm)

Vizuāla un lietišķā māksla

V.Grišins (1.-9.klasēm)

Volejbols

J. Selivanova (7.-11.klasēm)

Fakultatīvās nodarbības

Programmēšana un datorika

V.Sokolovs (5.-12.klasēm)

Izlīdzinošas fakultatīvās nodarbības

Dabaszinības

1.,2.klasēs

Ģeogrāfija

7.klasēs

Angļu valoda

9.klasēs