Ārpusklases darbs

Ārpusklases darbs

Ārpusstundu izglītības mērķis – radīt apstākļus un nodrošināt iespējas audzēkņu pašizteikšanās un pašrealizācijas vajadzību apmierināšanai ārpusstundu nodarbībās, sekmējot radošas personības izaugsmes iespējas un nodrošināt izglītības iestādes tradīciju izkopšanu, saglabāšanu un pilnveidošanu. Satura ziņā izglītības iestāde cenšas piedāvāt pēc iespējas daudzveidīgākas interešu izglītības programmas un domāt par to, lai tiktu aptvertas visas klašu grupas un pēc iespējas vairāk izglītojamo.

Interešu izglītība

Koris

1.-4.klasēm

“Cerība”

1.-5.klasēm

Teātra studija “Lira”

5.-12.klasēm

Vizuālā un lietišķā māksla

1.-9.klasēm

Volejbols

7.-11.klasēm

Florbols

7.-11.klasēm

Fakultatīvās nodarbības

Programmēšana

5.-12.klasēm

Izlīdzinošas fakultatīvās nodarbības

Dabaszinības

1.,2.klasēm

Ģeogrāfija

7.klasēm

Angļu valoda

9.klasēm

Datorika

Pilotklasēm

Nodarbības ar vecāku līdzmaksājumu

Angļu valoda

1.-4.klasēm

Boksa nodarbības

tiek precizēts

Futbols

1.-4.klasēm

Karatē

1.-4.klasēm

Mākslas vingrošana

1.-4.klasēm

Robotika

1.-4.klasēm

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 24.09.2018.