Sākumlapa

Tīmekļa vietnes izmaiņas


Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumi Nr. 611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” nosaka, ka ar 2020. gada 23. septembri visām iestādes īpašumā esošajām tīmekļvietnēm jāatbilst piekļūstamības prasībām. Lai nodrošinātu šo prasību izpildi tiks veikti lapas uzlabošanas darbi, tāpēc uz laiku var būt nepieejama kāda no lapas sadaļām.

Ārējās saites

Kontakti

AmatsVārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Izglītības iestādes direktoreIrma Ļihačova 67 474 314ilihacova@edu.riga.lv
Vietnieces izglītības jomā Mārīte Meļķe-Osemļjaka67 474 317mmelke@edu.riga.lv
Margarita Šendo msendo@edu.riga.lv
Fatima Faradžovaffaradzova@edu.riga.lv
Vietnieces audzināšanas jomāJana Gargurne 67 474 319 jgargurne@edu.riga.lv
p.i. Dace Boldāne-Gabrāne dboldane@edu.riga.lv
Vietnieks saimniecības jomā
Mārcis Mackevičs 67 474 318 mmackevics@edu.riga.lv
Vietnieks IKT jomā Ņikita Kozlovs nkozlovs@edu.riga.lv
Sekretariāts Ruta Apoga 67 474 315
Oksana Vagale 67 474 316
Diāna Borodina
Ēkas dežurantes Jūlija Viļumsona67 474 324
Ekaterina Kekkonen 67 474 324
Izglītības psihologs Natālija Afanasjeva67 474 322nafanasjeva2@edu.riga.lv
Sociālais pedagogs Jeļena Puškina67 474 321jpuskina@edu.riga.lv
Skolotājs logopēds Anžella Čaikovska67 474 323acaikovska@edu.riga.lv
Medicīnas māsa Jūlija Betova67 474 320jbetova@edu.riga.lv
Pedagogi karjeras-konsultanti Dace Boldāne-Gabrāne dboldane@edu.riga.lv
Olga Adujevaoadujeva@edu.riga.lv
Skolas Soma koordinātori Līga Lapiņallapina2@edu.riga.lv
Ilona Dombrovskaidombrovska2@edu.riga.lv

Atrašanās vieta

Mūsu adrese – Auru iela 6A, Rīga, LV-1069

Nokļūšanās iespējas

Sab.trans.Nr. Pieturas nosaukums Attālums kājām
41 96. vidusskola 1 min.
4z, 36, 56 Anniņmuižas bulvāris 5 min.
341, 370 Anniņmuižas bulvāris 5 min.
21, 37, 46 Pagrieziens uz Babīti 5 min.
337, 338 Pagrieziens uz Babīti 5 min.
1Anniņmuižas bulvāris 5 min.

Rekvizīti

MaksātājsRīgas pilsētas pašvaldība
AdreseRātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas numurs90011524360
PVN reģistrācijas numursLV90011524360
SaņēmējsIKSD Rīgas 96. vidusskola
Adrese Auru iela 6A, Rīga, LV-1069
Banka Luminor Bank AS
SWIFT kods NDEALV2X
Konta numurs LV68NDEA0021000916040

Paziņojumi

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Auru ielā 6A (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01001172057001, nomas līgumu.

17.12.2019. Rīgas 96.vidusskola (iestāde) noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Auru ielā 6A (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01001172057001, nomas līgumu ar SIA “Coffee Master”, reģistrācijas Nr. VRN 50003950501, nomas maksa – EUR 127.05/m2 mēnesī, ar termiņu līdz 31.05.2022.

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 16.02.2020.
Uz lapas augšu