Sākums

Mēs attēlos no
Instagram konta

Mūsu kontakti

Irma Ļihačova

izglītības iestādes direktore

administratīvie un vispārīgie jautājumi


67 411 942 114.kab. ilihacova@riga.lv

Ruta Apoga un Oksana Vagale

izglītības iestādes sekretariāts

dokumenti, izziņas un vispārīgie jautājumi


67 411 942 114.kab. r96vs@riga.lv

Mārīte Meļķe-Osemļjaka

izglītības iestādes direktores vietniece

mācību process un mācību jautājumi


67 428 870 107.kab. mmelke@edu.riga.lv

Margarita Šendo

izglītības iestādes direktores vietniece

mācību process un mācību jautājumi


67 411 942 321.kab. msendo@edu.riga.lv

Fatima Faradžova

izglītības iestādes direktores vietniece

stundtu saraksts un organizatoriskie jautājumi


67 411 942 217.kab. ffaradzova@edu.riga.lv

Jana Gargurne

izglītības iestādes direktores vietniece

audzināšanas un pasākumu jautājumi


67 413 531 208.kab. jgargurne@edu.riga.lv

Dace Boldāne-Gabrāne

izglītības iestādes direktores vietniece

audzināšanas un karjeras pasākumu jautājumi


67 413 680 311.kab. dboldane@edu.riga.lv

Mārcis Mackevičs

izglītības iestādes direktores vietnieks

saimnieciska darbība, īre un līgumi


67 413 531 308.kab. mmackevics@edu.riga.lv

Ņikita Kozlovs

izglītības iestādes direktores vietnieks

IT jautājumi un sadarbības jautājumi


67 413 680 322.kab. nkozlovs@edu.riga.lv

Ilze Meiluse

ēdinātāja pārstāvis

informācija par ēdināšanu un ēdināšanas pakalpojumiem


28 361 530 Ēdnīca sk.r96@daily.lv

Natālija Afanasjeva

izglītības psiholoģe

uzziņas par atbalsta pasākumiem un pakalpojumiem


22 056 506 101.kab. nafanasjeva2@edu.riga.lv

Jūlija Betova

medicīnas māsa

medicīniskā palīdzība un uzziņas par veselības stāvokli


67 416 713 116.kab. jbetova@edu.riga.lv


Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 09.04.2019.