Sākums


Mūsu jaunumi

Biežāk izmantotās lapas

Pasākumu kalendārs

Kontakti

Izglītības iestādes direktore

Irma Ļihačova

 • 67 474 314
 • ilihacova@edu.riga.lv

Vietnieces izglītības jomā

Mārīte Meļķe-Osemļjaka

 • Mācību process
 • 67 474 317
 • mmelke@edu.riga.lv

Margarita Šendo

 • Mācību process
 • msendo@edu.riga.lv

Fatima Faradžova

 • Stundu saraksts un organizācija
 • ffaradzova@edu.riga.lv

Vietniece audzināšanas jomā

Jana Gargurne

 • Pasākumu organizācija
 • 67 474 319
 • jgargurne@edu.riga.lv

p.i. Dace Boldāne-Gabrāne

 • Ārpusklases izglītības organizācija
 • dboldane@edu.riga.lv

Vietnieks saimniecības jomā

Mārcis Mackevičs

 • Saimniecība un īre
 • 67 474 318
 • mmackevics@edu.riga.lv

Atbalsta personāls

Natālija Afanasjeva

 • Izglītības psihologs
 • 67 474 322
 • nafanasjeva2@edu.riga.lv

Jeļena Puškina

 • Sociālais pedagogs
 • 67 474 321
 • jpuskina@edu.riga.lv

Anžella Čaikovska

 • Skolotājs logopēds
 • 67 474 323
 • acaikovska@edu.riga.lv

Jūlija Betova

 • Medicīnas māsa
 • 67 474 320
 • jbetova@edu.riga.lv

Sekretaritāts

Ruta Apoga

 • Personāls
 • 67 474 315
 • 09:00 - 14:00

Oksana Vagale

 • Lietvedība
 • 67 474 316
 • 10:00 - 16:00

Diāna Borodina

 • Ēdināšana
 • 08:00 - 15:00

Ēkas dežurantes

Jūlija Viļumsona
Ekaterina Kekkonen

 • 67 474 324
 • 07:30 - 18:30

Pedagogi karjeras-konsultanti

Dace Boldāne-Gabrāne

 • 5.-12.klases
 • dboldane@edu.riga.lv

Olga Adujeva

 • 1.-4.klases
 • oadujeva@edu.riga.lv

Skolas Soma koordinātori

Līga Lapiņa

 • llapina2@edu.riga.lv

Ilona Dombrovska

 • idombrovska2@edu.riga.lv

Rekvizīti un karte

Rekvizīti

Maksātājs Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas numurs 90011524360
PVN reģistrācijas numurs LV90011524360
Saņēmējs IKSD Rīgas 96. vidusskola
Adrese Auru iela 6A, Rīga, LV-1069
Banka Luminor Bank AS
SWIFT kods NDEALV2X
Konta numurs LV68NDEA0021000916040

Kā nokļūt?

Sab.trans.Nr. Pieturas nosaukums
41 96. vidusskola 1 min.
4z, 36, 56 Anniņmuižas bulvāris 5 min.
241, 370 Anniņmuižas bulvāris 5 min.
21, 37, 46 Pagrieziens uz Babīti 5 min.
237, 338 Pagrieziens uz Babīti 5 min.
1 Anniņmuižas bulvāris 5 min.

Paziņojumi

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Auru ielā 6A (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01001172057001, nomas līgumu.

17.12.2019. Rīgas 96.vidusskola (iestāde) noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Auru ielā 6A (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01001172057001, nomas līgumu ar SIA “Coffee Master”, reģistrācijas Nr. VRN 50003950501, nomas maksa - EUR 127.05/m2 mēnesī, ar termiņu līdz 31.05.2022.


Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 01.10.2019. Meklē R96VS@r96vs un mūsu R96VS IP@ip.r96vs