Par skolu

Par skolu


Rīgas 96.vidusskola (Iestādes kods: 351311; Reģ.Nr.: 3513900776) ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošā vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Skolas absolventi veiksmīgi turpina mācības augstskolās, daudzi strādā valsts un pašvaldības institūcijās, augstskolās, zinātniski pētnieciskajās iestādēs.

Pamatizglītības posmā tiek īstenota:
– Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121)
Vidusskolas posmā tiek īstenotas 2 izglītības programmas:
– Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021)
– Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 31013021)

Iestāšanās


Uzņemšana 1.klasē notiek saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumi Nr.134 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

Dokumentu iesniegšana darbadienās no 9:00 līdz 16:00 skolas sekretariātā (114.kab.)
Pamatskolā iesniedzamie dokumenti – medicīnas dokumenti, iesniegums (raksta skolā),nepieciešams arī uzrādīt dzimšanas apliecību, pasi vai eID.
Vidusskolā iesniedzamie dokumenti – apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu), sekmju izdrukas kopija (uzrādot oriģinālu), medicīnas dokumenti, iesniegums (raksta skolā) un jāuzrāda latviešu valodas apguves sertifikāts.

4 vienkārši soļi, lai iestātos


1.solis


Atnāc uz skolas sekretariātu (114.kabinetā) ar nepieciešamiem dokumentiem

2.solis


Pēc nepieciešamības, pārrunā ar direktora vietnieku uzņemšanas iespējas (107. kabinetā)

3.solis


Uzgaidi, kamēr noformēs dokumentus, kas nepieciešami uzņemšanai skolā

4.solis


Sāc mācīties Rīgas 96.vidusskolā

4 vienkārši soļi, lai pārnāktu no citas skolas


1.solis


Atnāc uz skolas sekretariātu (114.kabinetā) ar savu liecību vai sekmju izdruku

2.solis


Pēc nepieciešamības, pārrunā ar direktora vietnieku pārnākšanas iespējas (107. kabinetā)

3.solis


Uzgaidi, kamēr noformēs izziņu, kura būs jāaiznes uz savu skolu

4.solis


Sāc mācīties Rīgas 96.vidusskolā


Bibliotēka


Bibliotēkas darba laiks – darba dienās no 9:00 līdz 16:00
Skolas bibliotēkā ir gan abonements, gan lasītava. Pavisam bibliotēkā pašlaik ir pāri 35 000 grāmatu. Starp tām ir mācību grāmatas, daiļliteratūra, pedagoģiskā un metodiskā literatūra skolotājiem.
Jebkurš skolēns, pedagogs vai skolas darbinieks var kļūt par bibliotēkas lasītāju. Abonementā uz mājām var paņemt grāmatas lasīšanai uz divām nedēļām. Bibliotēkas lasītavā var palasīt avīzes un žurnālus, uzzināt daudz jauna, izmantojot enciklopēdijas un rokasgrāmatas, gatavoties mācību stundām.
Skolas lasītavā ir brīvpieejas datori un biroja tehnika. Kā arī skolas bibliotēkā ir viss nepieciešamais konferenču organizēšanai līdz 30 cilvēkiem.

Marija Šalajevska

Vadoša bibliotēkas informācijas speciāliste

215.kabinets

Ēdnīca


Pusdienu laiki:
Pēc 4.stundas 1.-3. un 10.-12. klases, skolotāji un darbinieki;
Pēc 5.stundas 4.-6. klases;
Pēc 6.stundas 7.-9. klases.
Skolēnu ēdināšanu nodrošina SIA “Nikomar”. Ēdnīca ir atvērta tipa un apkalpo Rīgas 96.vidusskolas audzēkņus un darbiniekus. Ēdnīcas darba laiks ir no plkst. 9:00 līdz plkst. 15:00.

Larisa Kušķe

SIA "Nikomar" speciāliste

nikomars96@inbox.lv