Par skolu

Iestāšanās

Dokumentus pieņem katru dienu no 09:00 līdz 16:00 – 113. vai 114. kabinetā (pēc nepieciešamības var tikt veiktas pārrunas ar mācību pārzini 107. kabinetā).

Uzņemšana 1.klasē notiek saskaņā ar Rīgas Domes 2015. gada 27. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Uzņemšana 10.klasē notiek saskaņā ar Rīgas 96.vidusskolas 2019. gada 04. aprīļa saistošiem noteikumiem Nr. VS96-19-1-nts “Kārtība izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās”.

Nepieciešamie dokumenti

Vispārējās pamatizglītības posmā nepieciešamas sekojošas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

 • Iepriekš iegūtas izglītības apliecinošais dokuments (ja attiecināms);
 • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Vispārējās vidējās izglītības posmā nepieciešamas sekojošas dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

 • Apliecība par vispārējo pamatizglītību;
 • Gada un eksāmenu atzīmju izraksti;
 • Latviešu valodas apguves sertifikāts;
 • Aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms)

Dokumentu oriģināli:

 • Medicīniska karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamam, kurš nav sasniedzis pilngadību vai pacienta medicīniskā karte (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
 • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā (ja attiecināms);

Zvanu saraksts un organizācija

n.p.k. Sākuma laiks Beigu laiks Starpbrīža ilgums (ēdināšanas laiks)
1.08:30 09:10 5 minūtes
2.09:15 09:55 5 minūtes
3.10:00 10:40 5 minūtes
4.10:45 11:25 30 minūtes (1.-3.,10.klases)
5.11:5512:35 20 minūtes (4.-6.,11.klases)
6.12:55 13:35 20 minūtes (7.-9.,12.klases)
7.13:55 14:35 5 minūtes
8.14:40 15:20

Mūsu vēsture

GadsNotikums
1992.gadsRīgas 96.vidusskolas dibināšana
(apvienojot Rīgas 82. vidusskolu un Rīgas 70.vidusskolu)
1994.gads Lielais mazākumtautību skolu koru un ansambļu festivāls “Zelta kamoliņš”
1997.gads Pirmā klase ar mācībām tikai valsts valodā
2005.gads Pirmā “Brain-ring” spēle
2012.gads Jaunais izglītības iestādes zīmols un attīstības stratēģijas maiņa
2014.gads Dalība Tempus IV projektā par multilingvālu skolotāju izglītību
2016.gads Dalība projektā “Samsung Skola nākotnei” un “Apkaimju iniciatīvas veicināšana”
2017.gads Dalība projektā “Skola, kādu to vēlāmies” un ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglīības iestādēs”
2018.gads Dalība projektā “Latvijas Skolas soma” un skolas sporta laukumu vērenīgā renovācija

Atrašanās vieta

Mūsu adrese – Auru iela 6A, Rīga, LV-1069

Sabiedriskais transports – pieejams ērts publiskais transports no Rīgas centra (Esplanāde) un transporti no citiem Rīgas apkaimēm (Ziepniekkalns, Jugla, Bolderāja, Daugavgrīva)

Privātais transports – pieejama divriteņu novietne pie iestādes ieejas. Autotransportam ir iespēja nodrošināt bērna ceļu līdz iestādes durvīm tiesisko pārstāvju uzraudzībā.

Atrašanās vieta

Nokļūšanās iespējas

Sabiedriskā transporta tipsSabiedriskā transporta Nr. Pieturas nosaukums Attālums kājām līdz iestādei
Tramvajs1Anniņmuižas bulvāris 5 min.
Autobuss4zAnniņmuižas bulvāris 5 min.
Autobuss21Pagrieziens uz Babīti 5 min.
Autobuss36Anniņmuižas bulvāris 5 min.
Autobuss37Pagrieziens uz Babīti 5 min.
Autobuss41 96. vidusskola 1 min.
Autobuss46 Pagrieziens uz Babīti 5 min.
Autobuss56 Anniņmuižas bulvāris 5 min.
Mikroautobuss337Pagrieziens uz Babīti 5 min.
Mikroautobuss338 Pagrieziens uz Babīti 5 min.
Mikroautobuss341Anniņmuižas bulvāris 5 min.
Mikroautobuss370 Anniņmuižas bulvāris 5 min.

Kontakti

AmatsVārds Uzvārds Tālrunis E-pasts
Izglītības iestādes direktoreIrma Ļihačova 67 474 314ilihacova@edu.riga.lv
Izglītības iestādes direktores vietnieceMārīte Meļķe-Osemļjaka67 474 317mmelke@edu.riga.lv
Izglītības iestādes direktores vietnieceMargarita Šendo msendo@edu.riga.lv
Izglītības iestādes direktores vietnieceFatima Faradžovaffaradzova@edu.riga.lv
Izglītības iestādes direktores vietnieceJana Gargurne 67 474 319 jgargurne@edu.riga.lv
Izglītības iestādes direktores vietnieces p.i.Dace Boldāne-Gabrāne dboldane@edu.riga.lv
Izglītības iestādes direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbāMārcis Mackevičs 67 474 318 mmackevics@edu.riga.lv
Izglītības iestādes direktores vietnieksŅikita Kozlovs nkozlovs@edu.riga.lv
SekretāreRuta Apoga 67 474 315rapoga@edu.riga.lv
SekretāreOksana Vagale 67 474 316 ovagale@edu.riga.lv
SekretāreDiāna Borodina dborodina@edu.riga.lv
Ēkas dežuranteJūlija Viļumsona67 474 324
Ēkas dežuranteEkaterina Kekkonen 67 474 324
Izglītības psihologs Natālija Afanasjeva67 474 322nafanasjeva2@edu.riga.lv
Sociālais pedagogs Jeļena Puškina67 474 321jpuskina@edu.riga.lv
Skolotājs logopēds Anžella Čaikovska67 474 323acaikovska@edu.riga.lv
Medicīnas māsa Jūlija Betova67 474 320jbetova@edu.riga.lv
Pedagogs karjeras-konsultantsDace Boldāne-Gabrāne dboldane@edu.riga.lv
Pedagogs karjeras-konsultantsOlga Adujevaoadujeva@edu.riga.lv
Skolas Soma koordinatore Līga Lapiņallapina2@edu.riga.lv
Skolas Soma koordinatoreIlona Dombrovskaidombrovska2@edu.riga.lv

Ēdināšana

Sākumskolas izglītojamiem ir pieejams launags, kas notiek plkst. 14:30 (visām klasēm). Tas ir papildus sniegtais pakalpojums, pakalpojuma maksa ir 0,57 €/dienā.

Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu. Samaksu jāveic līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par
neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, aprēķinot samaksu par nākamo periodu.

Ja ir samaksāts par launagu, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz t. 28361530. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos
skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.

Ēdināšanas norēķinu rekvizīti

Uzņēmums SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ.nr. LV40003556833

Norēķinu konts AS Swedbank LV04HABA0551045543482

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu: Izglītojamā Vārds un Uzvārds; Klase, kurā mācās; Maksājuma periods (piemēram: 15.01.–19.01.2020. vai janvāris, ja maksājat par mēnesi)

Pusdienu piedāvājums

Rekvizīti

MaksātājsRīgas pilsētas pašvaldība
AdreseRātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas numurs90011524360
PVN reģistrācijas numursLV90011524360
SaņēmējsIKSD Rīgas 96. vidusskola
Adrese Auru iela 6A, Rīga, LV-1069
BankaLuminor Bank AS
SWIFT kodsNDEALV2X
Konta numurs LV68NDEA0021000916040

Iepirkumi/telpu īre

Dotajā brīdī nenotiek neviena izsole vai iepirkums

Mūsu telpu noma notiek saskaņā ar Rīgas Domes 2012.gada 06. novembra lēmumu Nr. 5456 “Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”

Paziņojumi

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Auru ielā 6A (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01001172057001, nomas līgumu.

17.12.2019. Rīgas 96.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Auru ielā 6A (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 01001172057001, nomas līgumu ar SIA “Coffee Master”, reģistrācijas Nr. VRN 50003950501, nomas maksa – EUR 127.05/m2
mēnesī, ar termiņu līdz 31.05.2022.

Vakances

PriekšmetsSlodzeKlašu grupa
FizikaNepilna slodze7.-9.klašu grupa

Darba pienākumi – vadīt stundas pamatskolā un vidusskolā.Plānot un vadīt pedagoģisko darbu. Saskatīt izglītojamā individuālās spējas.

Darba samaksas amplitūda 850 EUR par slodzi (Bruto)

Prasības kandidātiem – izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kārtību”

r96vs@riga.lv

Nākamo pirmklasnieku vecāku ievērībai

Mācību grāmatas, darba burtnīcas un dienasgrāmatu nodrošina skola

Pirmklasniekam uzsākot 1.semestri semestri būs nepieciešams:

 • Maiņas apavi un auduma maisiņš, to uzglabāšanai;
 • Penālis (ne koka, ne metāla, lai nokrītot neradītu troksni) kurā vienmēr būtu: 2 parastie zīmuļi, 2 zilas, 1 zaļa un 1 melna lodīšu pildspalva, lineāls, dzēšamgumija, 6-12 krāsu zīmuļi, šķēres ar noapaļotiem galiem, līmes zīmulis, noslēgts
  zīmuļu asināmais;
 • 1.klasē pietiks ar 10 līniju, 10 parastu rūtiņu apvākotām burtnīcām
 • Sporta tērps (garās bikses, jaka, T-krekls ar īsām piedurknēm, neslīdoši sporta apavi) un auduma maisiņš tā uzglabāšanai;
 • zīmēšanas albums ar biezu papīru A4 un A3, krāsainais papīrs (labāk no abām pusēm), krāsainais kartons, plastilīns, pasteļa eļļas krītiņi, guašas, akvareļa krāsas, otiņas (3 dažāda platuma otas, viena no tām fona ota), trauciņš ūdenim, flomāsteri;
 • Nošu burtnīca (neliela formāta A5)
 • Trīs mapītes ar kabatiņām (A4);
 • Svētku pasākumos ir pieņemts: zēniem- tumšas bikses un balts krekls, meitenēm- balta blūze un tumši svārki;
 • Pašapkalpošanās prasmes: saģērbties, aizsaitēt apavus;

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 27.07.2020.

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, sīkāk ar to lietošanu un apstrādi varat iepazīties atbilstošā sadaļā.