Ēdināšana

Samaksas kārtība par ēdināšanu

Sākot ar 2018.gada 1.oktobri sākumskolas izglītojamiem ir pieejams launags, kas notiek plkst. 14:30 (visām klasēm).

Tā kā, tas ir papildus sniegtais pakalpojums, pakalpojuma maksa ir 0,57 €/dienā.

Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu. Samaksu jāveic līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, aprēķinot samaksu par nākamo periodu.

Norēķinu rekvizīti

Uzņēmums: SIA Baltic Restaurants Latvia

PVN reģ.nr.: LV40003556833

Norēķinu konts: AS Swedbank LV04HABA0551045543482

Ja pārskaitījumam izmantojat AS Swedbank internetbanku, tad jūsu ērtībai varat izmantot bankas definēto maksājumu.

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:

  • Izglītojamā Vārds un Uzvārds
  • Klase, kurā mācās
  • Maksājuma periods (piemēram: 15.01.–19.01.2018. vai janvāris, ja maksājat par mēnesi)

Informācija par kavējumiem

Ja ir samaksāts par launagu, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz t. 28361530. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.


Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 03.06.2019.