Projekti

Karjeras izglītība

Karjeras izvēle ir atkarīga no izglītojamā personības īpašībām, interesēm, iespējām, iegūtās izglītības un sociāli ekonomiskās vides. Izglītības procesā karjeras atbalsta sistēmai ir jābūt tādai, kura palīdzētu izglītojamiem izprast un izzināt savas intereses un spējas, kā arī darba tirgus tendences un prasības, apgūt un attīstīt karjeras vadības prasmes. Šis darbs ir mērķtiecīgi organizēts visā izglītības procesā, tāpēc klases stundās tiek aktualizēti karjeras izvēles jautājumi.

Karjeras izglītības pasākumi notiek Eiropas Savienības fondu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros.

Pasākumu plans 2018./2019.m.g.

Pasākuma nosaukums Dalībnieki Norises laiks
“Robo fizikas pasaule” 4. klases Novembris
“Karjeras ceļš saldumu ražošanā” 1. – 2. klases Decembris
“Robo fizikas pasaule” 1. – 2. klases Novembris
“Brīnumi profesijās” 3. klases Aprīlis
„Dabas pētnieks” 9.a un 8.b klases Oktobris
„Vai Es ….”? 11. klases Novembris
„Mani dzīves mērķi” 12. klases Novembris
„Vai es esmu Arhitekts?” 10. klases Novembris
„No idejas līdz…” 5. klases Decembris
„Eksperimentē droši” 8. – 9. klases Janvāris
„Latvijas bagātības atklājot” 7. klases un 8.b. klase Februāris
Skola 2019 9.,12. klases Marts
„Es un kino” 5. – 6. klases Aprīlis
„Ražots Latvijā” 4. – 6. klases Maijs

Latvijas skolas soma

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Projekta „Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. Projekta darbības saturiski aptver:

  • Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības;
  • Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes;
  • zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā, akcentējot zinātnes un inovāciju nozīmi kultūras un cilvēka identitātes attīstības perspektīvā;
  • Latvijas dabu un kultūrainavu, dodot skolēniem iespēju klātienē piedzīvot dabas, kultūras un kultūras mantojuma (t.sk. nemateriālā) vienotību kā valsts identitātes daļu.

Pasākumu plans 2018./2019.m.g.

Klase Pasākums Norises laiks Pakalpojuma sniedzējs
1. klases Izrāde “Zinātniskā laboratorija” Decembris Krievu drāmas teātris
2. klases Muzejnodarbība “Senā skola” Oktobris Latvijas Valsts vēstures muzejs
2. klases Izrāde “Zinātniskā laboratorija” Decembris Krievu drāmas teātris
3. klases Muzejnodarbība “Mana Latvija” Novembris Latvijas Valsts vēstures muzejs
3. klases “Zinātniskā laboratorija” Novembris Krievu drāmas teātris
4. klases Muzejnodarbība “Mana Latvija” Novembris Latvijas Valsts vēstures muzejs
4. klases Izrāde “Zinātniskā laboratorija” Novembris Krievu drāmas teātris
5. klases Muzejnodarbība  “Mana Latvija” Novembris Latvijas Valsts vēstures muzejs
6. klases Muzejnodarbība “Mana Latvija” Novembris Latvijas Valsts vēstures muzejs
7. klases Muzejnodarbība “Viduslaiku bruņinieki” Oktobris Latvijas Valsts vēstures muzejs
8. klases Muzejnodarbība “Ražots Latvijā” Oktobris Latvijas Valsts vēstures muzejs
9. klases Izrāde “Neatkarības bērni” Novembris Krievu drāmas teātris
10. klases Izrāde “Neatkarības bērni” Novembris Krievu drāmas teātris
11. klases Izrāde “Neatkarības bērni” Novembris Krievu drāmas teātris
12. klases Izrāde “Neatkarības bērni” Novembris Krievu drāmas teātris

Lapas saturs pēdējo reizi atjaunināts - 12.12.2018.